לופוס
טיפול צמחי פורץ דרך
.ותקוה לחולה
הטיפול ממוקד בגורם
להתפרצות המחלה
וירוס אפשטיין בר EBV
הטיפול בלעדי ויחיד
מסוגו בעולם

וידאו
נזקי השימוש בסטירואידים
התמונות קשות לצפייה

6 מחלות
המפורטות באתר
הרופא שלך אינו יודע לרפא.
הוא ימנע מעצמו מבוכה ויאמר לך כי הן חולפון מעצמן ובפועל הן נמשכות שנים רבות 
הנה רופא עור אחד המודה בצורה גלויה כי לרופא העור אין תרופות לרוב מחלות העור
.

מחלת הנשיקה
CMV – EBV

מחלות וירליות
ותשישות כרונית.

אקטימור  AKTIMOR

תרופה צמחית
פורצת דרך.

הטיפול בלעדי

ויחיד מסוגו

בעולם.

 

פסורליט
משחה טבעית לפסוריאזיס
ובשורה טיפולית ללא סטירואידים

פיטריאזיס רוזאה
הטיפול בלעדי ויחיד מסוגו בעולם

הפטיטיס C

טיפול צמחי אנטי וירלי פורץ דרך
המוריד באופן דראמטי את רמת הנגיף בזמן
קצר.
הטיפול עולה באיכותו על כל תרופה קיימת.
בלעדי ויחיד מסוגו בעולם.

פיברומיאלגיה
טיפול יחודי פורץ דרך
בלעדי ויחיד מסוגו בעולם

 חדש באתר
תאור מקרים חדשים
אטופיק דרמטיטיס
תאור מקרה קשה 
אקזמה בכפות ידיים 
פסוריאזיס במרפקים

גלריית תמונות
מקרים מיוחדים
ועדויות החלמה

אודות האתר
פסוריאזיס  במרפקים לפני הטיפול         פסוריאזיס במרפקים אחרי טיפול פנימי צמחי 
 
פסוריאזיס בכפות ידיים לפני הטיפול     אחרי טיפול צמחי פנימי יחודי וקרם פסורליט  
 
פסוריאזיס  וולגריס לפני הטיפול            פסוריאזיס וולגריס אחרי טיפול פנימי צמחי 
 
אקנה לפני הטיפול                               אקנה אחרי טיפול בשיטת RAM
 
אקנה ציסטה לפני הטיפול                    אקנה ציסטה אחרי טיפול בשיטת RAM
 

אקנה דלקתי קשה לפני הטיפול            אקנה דלקתי אחרי טיפול בשיטת RAM
  

לפני פיטריאזיס רוזאה בפנים אצל ילד   אחרי 10 ימי טיפול החלמה מלאה  
 
לפני: פיטריאזיס רוזאה ילד בן 9         אחרי 10 ימי טיפול החלמה מלאה  
 
אקנה : לפני הטיפול                           אקנה : אחרי טיפול בשיטת RAM
 
לפני: פריחה של מחלת הנשיקה       אחרי 4 ימי טיפול באקטימור למחלת הנשיקה  
 
לפני הטיפול: מולוסקום מפושט בפנים    אחרי טיפול במשחות צמחיות 
 
לפני: פיטריאזיס רוזאה מקרה קשה         אחרי 8 ימי טיפול מושגת החלמה
  
לפני:פוליקוליטיס קשה אצל נערה           אחרי טיפול פנימי צמחי יחודי ושתי משחות
 

לפני:פסוריאזיס טיפתי בחור בן 30           אחרי טיפול פנימי צמחי יחודי וללא משחות
 
לפני:פסוריאזיס טיפתי קשה נערה בת 14   אחרי טיפול פנימי צמחי יחודי
 
לפני:סבוריאה נזק של משחה סטירואידית  אחרי טיפול בקרם סבורם הצלת הפנים
 
לפני: פיטריאזיס רוזאה קשה                  אחרי 5 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית
 
לפני: פיטריאזיס רוזאה מקרה חמור         אחרי 5 ימי טיפול מושגת החלמה דראמטית
 
לפני:פסוריאזיס וולגריס קשה                 אחרי טיפול פנימי צמחי אנטי דלקתי
 
לפני
:פסוריאזיס פגיעה קשה באוזן        אחרי טיפול פנימי צמחי וקרם פסורליט
  
לפני: פיטריאזיס רוזאה קשה               אחרי הטיפול : מושגת החלמה דראמטית

לפני הטיפול : פסוריאזיס בכפות ידיים     אחרי טיפול פנימי צמחי וקרם פסורליט
 

לפני
: אטופיק דרמטיטיס קשה              אחרי חודש טיפול בשתי משחות צמחיות

לפני:אטופיק דרמטיטיס לנער 12              אחרי טיפול בשתי משחות צמחיות
 
לפני: הרפס מפושט                                   אחרי 4 ימי טיפול במשחה צמחית יחודית
 
לפני: סבוריאה נזק ממריחת סטרואידים  אחרי טיפול בקרם סבורם תוצאה דראמטית
  
לפני: אורטיקריה כרונית בת 30 שנה     אחרי טיפול של חודש ימים השיפור דראמטי  
 
לפני: סבוריאה נזק של משחה סטירואידית  אחרי טיפול בקרם סבורם מושגת החלמה 
 

לפני: סבוריאה נזק של משחה סטירואידית  אחרי טיפול בקרם סבורם הצלת הפנים
 
לפני: סבוריאה נזק של משחה סטירואידית  אחרי 7 ימי טיפול בקרם סבורם  
 
לפניאטופיק דרמטיטיס קשה                אחרי חודש טיפול בשתי משחות צמחיות   
 
לפני: אורטיקריה כרונית קשה                     אחרי טיפול : מושגת החלמה

לפניפסוריאזיס מפושט                        אחרי טיפול פנימי צמחי בלבד וללא משחות  
  

לפניאטופיק דרמטיטיס בברך             אחרישיפור דראמטי בשתי משחות צמחיות  
  
לפניאורטיקריה כרונית לילדה בת 4       אחרי הטיפול מושגת החלמה דראמטית
   

לפניפטרת גוף קשה                          אחרי הטיפול מושגת החלמה דראמטית
 

לפניפיטריאזיס רוזאה מפושטת          אחרי הטיפול מושגת החלמה דראמטית
  
לפניפסוריאזיס במרפקים                  אחרי טיפול פנימי צמחי  
 
לפניפסוריאזיס וולגריס קשה              אחרי טיפול פנימי צמחי וקרם פסורליט  
         
לפניפסוריאזיס וולגריס קשה              אחרי טיפול פנימי צמחי וקרם פסורליט
 
 
לפניסבוריאזיס סבוריאה ופסוריאזיס    אחרי הטיפול מושגת תוצאה דראמטית
     

לפני: אטופיק דרמטיטיס בפנים                   אחרי הטיפול בקרם סבורם  
   
לפני הטיפול פסוריאזיס טיפתי וולגריס          אחרי טיפול פנימי צמחי   
    
לפני הטיפול  מולוסקום קונטגיוסם              אחרי הטיפול ההחלמה דראמטית
   
אתר זה נועד לעסוק בהיבטים השונים של אפשרויות הטיפול היחודיות במסגרת הרפואה משלימה ותועלתה לרפואת העור שהיא מן התחומים הנרחבים והסבוכים של הרפואה. האתר נועד להקנות מידע אינפורמטיבי חיוני וחשוב מאין כמותו בדבר אפשרויות הטיפול הנוספות – האחרות – האלטרנטיביות . דבר קיומן אפשרויות טיפול לא קונבנציונליות חשוב לו לחולה הנזקק להן בעת חיפוש מזור וריפוי למחלה מעיקה אשר לעיתים כה זעירה היא וחסרת חשיבות למתבונן מן הצד - וכה מאמללת בפגיעתה בו בחולה באיכות חיו ובדימוי העצמי . פגם קוסמטי הקטן ביותר - תמיד גדול בעניי הנושא אותו ! מאידך יאמר , לעיתים מחלות העור לובשות צורות אגרסיביות ופגיעה קשה באיכות החיים אשר עדות לכך ניתן למצא במצבים של פסוריאזיס לסוגיו אטופיק דרמטיטיס סיביר ועוד רבים נוספים שקצרה היריעה מלפרט כאן הם מומחשות כאן בחלקן בתמונות תאור אמיתיות . האתר אינו תחליף לאיבחון רופא העור . אינו תחליף לרפואת חרום בעת היזקקות לקבלת טיפול מיידי. תכלית האתר היא הצגת אמצעי טיפול נוספים משלימים ואין להסתמך עליו כמקור איבחון בשום צורה שהיא. מלאכת האיבחון נעשית בידי רופא העור המיומן לכך ובידיו הידע המתאים , אמצעי העזר המעבדה והכלים להגדרה איבחונית של מחלות. הטיפול שלאחר האיבחון רופא העור הוא כבר עניין אחר ! תחום רפואת העור מתאפיין בצורך לראות ולחוש את הנגעים, משאלה תועדו בצילום לפני ואחרי הטיפול - לא יהיה נבון מצד הספקנים ביותר מלהספיד את הישגי הטיפול ואין בכך כל הגיון והצדקה מול ההישג והעדות המצולמת. אשתדל להשיב לנזקקים לי ואעשה כמידת יכולתי על מנת להנחותם לגבי דרכי הפעולה בהן יש לנקוט בהמשך . אפשרויות הטיפול ברפואה משלימה מגוונות ומרשימות ולא אחת הן מוצא יחיד למחלה מעיקה. למצער, לא לכל מחלה יש פתרון וריפוי – לא הכל אפשרי - אך שיפור איכות החיים הוא יעד אשר ניתן להשיגו בהקלה של ממש בקשת רחבה של מחלות.
* אתר זה מוגן בזכויות יוצרים אין לצלם או להעתיק או לשכפל כל תוכן או תמונות מהאתר
בלא קבלת היתר מפורש בכתב.