חזרה לפורום
הטיפול בליכן סקלרוזיס
 

הטיפול בליכן סקלרוזיס מחייב משחה צמחית יחודית נוגד דלקת ועדיפה מאשר מריחת דרמובט הסטרואידי

שנזקיו גדולים מתועלתו.

בנוסף, יש צורך בלקיחה של טיפול צמחי פנימי אף הוא נוגד דלקת.

הנסיון קיים אך עד אשר לא מנסים לא יודעים , את מוזמנת.

 

רמי מור 

 
 
[הדפסה]