חזרה לפורום
הטיפול בגרנולומה אנולרה
 

הסיבות לגנולומה אנולרה אינן אחידות ובחלקן ישנו מרכיב זיהומי מקדים

הגם שאינך מודעת לו.

באם המקרה שלך נופל בקטגוריה זו הטיפול עשוי לשפר מאד את מצבך באופן משמעותי

חשוב לומר ולהבין  כי עד שלא ננסה הלכה למעשה את הטיפול לא נדע

וכך זה בקשת מחלות העור מוצגות כאן באתר.

 

רמי מור

 
 
 
[הדפסה]