חזרה לפורום
אורטיקריה בהריון
 

לצערי לא אוכל לטפל בך באם את בהריון, זאת מטעמי אחריות כפולה .

אין בכך להעיד כי הטיפול אינו בטוח, הטיפול בטוח במלא המובן אך אני נוקט זהירות מתחייבת.

 

רמי מור

 
 
[הדפסה]