חזרה לפורום
מניעת התקף של הרפס
 

המשחה משמשת הן לטיפול ישיר בעת התפרצות של הרפס והן כמניעה .

המשחה מדכאת את פעילות הנגיף כמניעה עת שהוא מנסה לתקוף את העור.

 

רמי מור

 
 
[הדפסה]