חזרה לפורום
דלקת פרקים
 
נמצאת בטיפןל לדלקת פרקים עדיין לא הוגדרה מטופלת המטוטרקסט וסטרואידים ואחרי חצי שנה של טיפול הוחלט עי הראמטולוג להוסיף פליקונל האם יש באפשרותך לטפל בבעית הפרקים שאני סובלת
 
 
[הדפסה]