חזרה לפורום
זה אכן קונדילומה
 

התמונה משקפת את החשש וזו אכן קונדילומה.

במסגרת פורום לא נהוג לנקובבמחירים.

 

רמי מור

 
 
[הדפסה]