חזרה לפורום
טיפול יחודי במולוסקום
 

אני ממליץ לך לעיין באתר בפרק המוקדש למולוסקום התשובה לשאלתך ברורה וחד משמעית.
רמי מור

 
 
[הדפסה]